Värme

Förångarskåp, gasol

Ånggenerator, gasol

20,00 kg/h
40 kg

Gasoltub P6-P45

Gasolbrännare med slang

El-vattentunna 3-fas

25 kg

Doppvärme, el

Infravärme lös gasol

Värmematta, el

Tjältiningsaggregat, gasol

50 kg

Tjältiningsaggregat T-100, olja, 3-fas

70 kg

Avfuktningsaggregat, 1-fas

25 kg

Elfläkt, 3-fas

25 kW
45 kg

Elfläkt, 3-fas

9 kW
20 kg

Elfläkt, 3-fas, gasol

5 kW
25 kg

Elfläkt, 3-fas

5 kW
10 kg

Elfläkt, 1-fas

2 kW
5 kg

Byggtork Renko mini, 1-fas, gasol

10 kg

Byggtork G-260-300, 1-fas, gasol

27 kg

Byggtork G-125, gasol, 1-fas

14 kg

Byggtork ALG-40, gasol, 1-fas

105 kg

Byggtork TB 110, olja, 1-fas

175 kg

Byggtork TB 55 olja, 1-fas

115 kg