Tillverkningsmaskiner

Spackelblandare Vänga-Ake

75 L

Våningskärra

90 L
15 kg

Brukskärra

90 L
15 kg

Borrvispmaskin 1-fas

5 kg

Tvångsblandare Soroto 300

300 L
200 kg

Tvångsblandare Soroto

40-80 L
50 kg

Tvågångsblandare Rojo 225, 3-fas

225 L
300 kg

Betongblandare Atika Garant, 3-fas

280 L
230 kg

Betongblandare Atika Universal, 1-fas

140 L
85 kg

Betongblandare Atika Rapid, bensin

140 L
70 kg

Betongblandare Atika Rapid, 1-fas

140 L
70 kg