Rengöringsutrustning

Högtryckstvätt, 3-fas

60 kg

Högtryckstvätt, 1-fas

25 kg

Hetvattentvätt, 3-fas

Våtsug Pullman 300, 1-fas

40 kg

Luftrenare FB-430

40 kg

Luftrenare Ermator,Dust

45 kg

Luftrenare Aircube, 1-fas

15 kg

Föravskiljare DC

25 kg

Dammsugare Festo, 1-fas

10 kg

Stoftavskiljare DC 5000-6000, 3-fas

200 kg

Stoftavskiljare DC 3800, 3-fas

65 kg

Stoftavskiljare DC 2800, 1-fas

25 kg