Container och personalvagnar

Personalvagn, dusch, toa

6 man

Personalvagn, dusch, toa

4 man

Container med el och rörfack

7,15 m

Container inkl. hyllor med el

20,00 fot

Container med el

20,00 fot

Container

20,00 fot

Container inkl. hyllor med el

10,00 fot

Container med el

10,00 fot

Container

10,00 fot

Container L-8 med el

Container L-8 inkl. hyllor

Container L-8

Snickarboa

Verktygsvagn

Verktygscontainer